Algemene voorwaarden voor Springkasteel verhuur

1. PLAATSING VAN HET SPRINGKASTEEL
Het springkasteel wordt in principe steeds door Vergi Events geleverd, geplaatst en afgehaald
Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.
Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de plaatsing van de motor.
Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden. Gelieve de verankering niet los te maken.
Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.
Levering binnen de straal van 20 km rond Torhout is in de verhuurprijs inbegrepen. Voor verdere afstanden wordt een vergoeding aangerekend voor transportkosten. Deze vergoeding is in onderling overleg tussen huurder en verhuurder.


2. WAT MOET IK VOORZIEN BIJ HET HUREN?
De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met 16 A en 220 V.
Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties. Indien de huurder geen verlengsnoer in zijn bezit heeft, zal dit door Vergi Events gratis ter beschikking gesteld worden.
Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.
De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn (minimum 1m). Voor de blaasinstallatie met buis gelieve 1,5m te voorzien.
Geen trappen of andere obstakels.
Een opgevouwen springkasteel is een groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Als er toch trappen zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen. Het volledig afgesproken bedrag wordt gefactureerd.
Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk zijn op het electriciteitsnetwerk om uitvallen van de stroom te vermijden. (maximum 2 motoren op één zekering)


3. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het gebruik van het springkasteel is enkel onder toezicht van een volwassene. Kinderen van ouder dan 14 jaar of volwassenen mogen het springkasteel niet betreden. Ze mogen dit evenwel enkel in geval van nood en/of gevaar. Na opstelling van het springkasteel blijft dit staan. Het wordt niet meer op initiatief verplaatst.
Het is VERBODEN het springkasteel met schoenen aan, scherpe voorwerpen, brillen,… te betreden.
Kleurpotloden, schmink, stiften, etenswaren, dranken, dieren, speelgoed of alles wat het springkasteel kan beschadigen of bevuilen zijn eveneens VERBODEN. Roken is niet toegestaan.
Indien het springkasteel niet dezelfde dag kan opgehaald worden, dient de huurder de blaasinstallatie af te koppelen en veilig binnen op te bergen.
De buis, die het springkasteel van lucht voorziet, dient steeds gestrekt te blijven.
Het regenzeil op het springkasteel geeft geen garantie dat het volledig droog zal blijven.


4. ANNULATIE DOOR DE KLANT

Bij annulatie dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst. Bij slecht weer is het mogelijk om beroep te doen op de slecht-weer-garantie. Bij extreem weer of veel regen kan de huur in samenspraak met Vergi Events geschorst worden. Deze annulatie gebeurd volledig in samenspraak en kan niet eenzijdig genomen worden door de huurder.

 

5. ANNULATIE DOOR VERGI EVENTS

Vergi Events kan bij extreme weersomstanigheden of bij twijfel over de veiligheid eenzijdig beslissen om de huur te schorsen.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID/VERANTWOORDELIJKHEID

De huurder is aansprakelijk voor gebeurtelijke ongevallen van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels en/of schade opgelopen tijdens de levering, plaatsing, gebruik en/of afbouw. De huurder kan zich extra laten verzekeren indien hij dit wenst bij zijn makelaar.

De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Bij diefstal van het springkasteel en/of bijgeleverde materiaal en onderdelen, zal de huurder de kosten voor de vervanging op zich nemen en dit aan nieuwwaarde. 

Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten.

 

7. BESCHADIGING EN/OF VERVUILING 

De huurder zal de reparatiekosten en/of reinigingskosten bij eventuele schade en/of vervuiling vergoeden. 

 

8. HEVIGE REGEN, WIND OF STORM
Bij regen laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan.
Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een droge plaats. Nadien blaast u het gewoon droog. Contacteer hiervoor Vergi Events. Het oprollen is niet vanzelfsprekend.
Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen, maar plooi de muren en torens naar binnen en het springkasteel vouw je dubbel zodat er niet te veel water kan inlopen. Als de bui is overgewaaid, dient de huurder onmiddellijk het kasteel terug op te blazen. Dan kan het springkasteel terug uitdrogen. Let op dat het springkasteel ook in afgelaten toestand genoeg verankerd is.
Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.

 

9. AANVAARDING
Bij plaatsing van een bestelling verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen van de hierboven geschreven algemene voorwaarden.
We vragen geen waarborg maar rekenen op de good-will van de klanten!
Vergi Events dankt jullie alvast voor het inachtnemen van de algemene voorwaarden en wenst jullie veel plezier!

Boek nu uw springkasteel!

Vragen of u wil één van de springkastelen huren? Aarzel zeker niet om contact met mij op te nemen! U kunt rekenen op een snel antwoord binnen de 48u.
Contacteer mij!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram